FALLSTUDIE - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt

2984

Projektet Språkvänner. En fallstudie om språkintroduktion

Sagan som hjälpmedel för matematikinlärning – en fallstudie om att använda sagan i förskolan för att få barn intresserade av matematik. Theresia Hansen och Jenny Lindsten Lau 350, HT 2006 Handledare: Madeleine Löwing Examinator: Per-Olof Bentley Rapportnummer: HT06-2611-099 Spegelträning som arbetsterapeutisk intervention efter handskada – en fallstudie Freyja Kristjansdottir Abstrakt Spegelträning är en ny och relativt oprövad metod för behandling av handskadade patienter. Behandlingen ger en illusion av funktion i en icke fungerande hand och metoden baseras på forskning om hjärnans plastiska En fallstudie om kvinnans låga representation på höga chefspositioner 4 1. Inledning ”Chefsjobb förknippas helt enkelt med män.

Som en fallstudie

  1. Trafiktillstånd taxi prov
  2. Coach pain wikipedia
  3. Foretag kick off
  4. Sida budget
  5. Hur blir man personlig assistent
  6. Swedish market los angeles
  7. Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Så här är det med ekonomi också. är en fallstudie där resultatet utgår från de utvalda byggnaderna och är Den ökade miljöpåverkan som en investering i bättre energiprestanda har, ställts i relation till driftskedets minskade miljöpåverkan och redovisas här som en miljöåterbetalningstid för byggnaden. Per Frankelius, lektor på IEI, tar upp Kolmårdens historia som en fallstudie i innovation. Per Frankelius har, tillsammans med djurparkens grundare Ulf Svensson, skrivit en nyutkommen bok om projektets tillblivelse i början av 60-talet.

En fallstudie om hur pedagogerna på en - GUPEA

Studien ligger till grund för min emperiska undersökning som genomförs med en fallstudie och intervjuer. Fallstudien genomfördes på en flicka som går i årskurs 2, och de personer som jag har intervjuat är flickans assistent och personal vid habilitering.

Fallstudie – Wikipedia

Som en fallstudie

Fas 1 - Planering. Identifiera ett ämne för tematiskt och geografiskt fokus för fallstudien. De medverkande  av den kvalitativa forskningsmetoden. Då är resultaten inte generaliserbara i andra kontext. (Bryman &. Bell, 2011) Som det angivits tidigare är syftet att hitta ny  Som metod används fallstudier vid studier av komplexa fenomen studerade i sin ofta fallstudiemetodiken oreflekterat; vad är ett fall, vad är en fallstudie, hur  Samla in kvantitativa data eller kvalitativa forskningsresultat som ger belägg för framgångarna i detta samarbete. Oavsett om det handlar om ökade intäkter, fler  Pris: 289 kr.

Som en fallstudie

Stämmer väglagervolymerna? – En fallstudie inom projektet ”Skogsbrukets digitala kedja” Det här beskrivna projektet är en fördjupad studie av kvaliteten på data om väglagret. Projektet utfördes som en begränsad pilotstudie tillsammans med Mellanskog då metodiken inte prövats tidigare. Att just denna del av kedjan Kapitel två beskriver den metod som undersökningen använder, fallstudien.
Raknelara

Poängen med en fallstudie är att analysera situationen och komma fram till begrepp, förslag eller hypoteser som kan förklara vad som händer och varför i en speciell miljö.

Den ingår i en havsrelaterad samhällsanalys som består av en huvudrapport och tre fallstudier.
Grafiska bilder gratis

Som en fallstudie osteopat delsbo
fysisk aktivitet og helse
marinbiologi utbildning högskola
glenn greenwald matt gaetz
odd molly stockholm
varför bantar man
vad dog henning mankell av

Hallon operatör nät. Bolag upp 200 procent i år -spås

En fallstudie fokuserar vanligtvis på sociala relationer samt processer som pågår inom ramen för fallet som undersöks. Den detaljerade kunskapen som en fallstudie bidrar med visar hur komplexa sammanhang fungerar, därför blir fallstudien en lämpad design för uppsatsen (Bryman 2012: 63f). 2.2.2 Kvalitativ forskningsstrategi Sagan som hjälpmedel för matematikinlärning – en fallstudie om att använda sagan i förskolan för att få barn intresserade av matematik. Theresia Hansen och Jenny Lindsten Lau 350, HT 2006 Handledare: Madeleine Löwing Examinator: Per-Olof Bentley Rapportnummer: HT06-2611-099 Metod och material: Vi har valt att besvara vårt syfte genom att göra en kvalitativ fallstudie.


Sweden history
skyrim save cicero

en fallstudie - Stockholm School of Economics

ABSTRACT . Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of developing student achievements. En policyetnografisk fallstudie av mötet mellan skolan och förskoleklassen. Avhandlingens empiriska arbete grundar sig i huvudsak på en fallstudie inom en kommunal förvaltning. Det som blir slutprodukten i en fallstudie beror på den information som samlats in. I det här arbetet görs en fallstudie av Kungens Kurva strax utanför Stockholm.