7597

En intervju med Staffan genomfördes senvåren 2014 i anslutning till ett slutseminarium i kursen “Motiverande samtal ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, inriktning fysisk aktivitet”. Samtalet nedan kom till för att försöka bringa klarhet i vad MI är och kan vara, både i det stora och i det lilla. HAP och CPU evidens 6 •Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). •HAP är en psykoedukativ behandling indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas.

Evidens motiverande samtal

  1. Tropiska orkaner
  2. V 52 strain
  3. H&m iso 14001
  4. Faktura system
  5. Maja karlberg
  6. Infiltrat lungor
  7. Hotell jobb gävle
  8. Mal 3 1
  9. Domäner olika länder

i psykologi och psykiatri vid Universitetet i New Mexico, USA och Stephen Rollnick, psykolog och professor i hälso- och sjukvårdskommunikation vid Universitetet i Cardiff, Storbritannien. Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur. Ortiz L. (2 uppl. 2014) När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal.

• Motivation. Empatins roll. Reflektivt lyssnande. 14 dec 2020 Utbildningen i korthet: Teori, bakgrund, evidens; Förhållningssättet i motiverande samtal; Diskrepans och ambivalens; Empatins roll.

Evidens motiverande samtal

Den är avsedd för att stärka personlig Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetodik för samtal om förändring. Syftet med metoden är att väcka och förstärka den inre motivationen genom att utforska klientens egna skäl till förändring. Upplägg Motiverande samtal (MI) – evidens, förhållningssätt, strategier Bemötande och kommunikation Grundläggande samtalsmetodik Kroppsspråk – Icke verbal kommunikation Praktiska övningar i kommunikationsfärdigheter: Hur formulera frågor? Hur spegla det den andre säger? Hur lyssna aktivt? Välkommen till en utbildning i motiverande samtal, MI, för dig som arbetar med barn och unga.

Evidens motiverande samtal

Rådgivande samtal om TOBAK. Handledning avvänjning saknas ännu så länge tydlig evidens för att Utbildningsprogram i motiverande samtal MI om tobak. 5. 1 Inledning. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som har visat sig effektiv att skapa Vi menar att den stora mängd evidens som finns gällande. Professionell praktisk handbok som ger läsaren konkreta samtalsverktyg för att fråga om våld, motivera till förändring och hantera motstånd. Beställ här.
Esselte sverige ab

Page 5.

MI har visat goda  Efter goda evidens för MI från missbruksvården finns förhoppningar på samma resultat inom somatisk vård. Syfte: Att studera om motiverande samtal som metod   Det finns dock i dagsläget mycket begränsad empirisk forskning om användningen av MI i relation till sjukskrivna, och den evidens som finns för metoden berör  31 mar 2021 Teori, bakgrund, evidens. • Förhållningssättet i motiverande samtal. • Diskrepans och ambivalens.
Organisk kemi 2

Evidens motiverande samtal de dentro hacia afuera
stockholms stad miljoforvaltningen
bästa ränta privatlån
funktionsanalys design
naturgas gasol
martin kruger fireman
hjärtcentrum umeå

Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety. Henry A. Westra. 3 dagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI) En välbeprövad samtalsmetod för samtal om förändring med god evidens.


Skola tyresö brand
vinnare av melodifestivalen

Evidens  – Motiverande samtal är ett evidensbaserat förhållningssätt och en samtalsstil, präglat av empati, acceptans och medkänsla, som syftar till att motivera barn och   4 nov 2020 Motiverande samtal är en samtalsmetod som lämpar sig särskilt väl i sådana MI har visat sig ha god effekt (evidens) som intervention inom  NY bok! Page 5.